И општина Богданци ќе се приклучи на гасоводната мрежа

И општина Богданци ќе биде приклучена на гасоводната мрежа од проектот „Интерконективен гасовод МК-ГР“, а тоа значи вклучување на јужниот крак од гасоводот во соседна Грција, кој ќе минува меѓу Гевгелија и Богданци.

Со потпишувањето на договорот меѓу Грчката асоцијација за гасификација и Националната агенција за гасификација на Република Северна Македонија, создадени се услови за приклучување на нашата земја и на гасоводниот систем во Грција.

На гасоводната линија од соседна Грција, покрај Богданци, ќе бидат приклучени и општините Гевгелија, Демир Капија и Неготино.

Login

Добредојдове! Логирајте се на вашата сметка

Запомни ме Заборавена лозинка?

Lost Password