ЈП „Комунална Чистота“ – Богданци обезбеди нова механизација

ЈП „Комунална Чистота“ Богданци за своите потреби набави трактор марка John Deere со приклучна механизација: приколка, вакумска цистерна за чистење на канализациони шахти и септички јами и мулчер за косење на банкини .

Возилото е набавено со сопствени средства согласно спроведена јавна набавка во вредност од 1.450,000.00 денари со вкучен ДДВ од правното лице Синпекс ДОО Битола.

Со набавката на оваа механизација ќе се подобрат условите и ефикасноста во работењето на претпријатието и воедно ќе се подигне квалитетот на комуналните услуги соодветно на потребите на граѓаните на општина Богданци.

/О. Богданци

Login

Добредојдове! Логирајте се на вашата сметка

Запомни ме Заборавена лозинка?

Lost Password